Shporta

Paguaj kesh në pranim të porosisë * Porositë arrijnë nga 24 në 72 orë * Ndërrim dhe kthim vetëm në dyqane brenda 14 ditëve

Kushtet e përdorimit

 dhënat personale

Të dhënat personale do të mbesin vetëm në B4Y L.L.C dhe nuk do të përdoren për asnjë arsyje tjetër.

Ne si B4Y L.L.C besojmë që siguria e informacioneve personale të mbledhura prej klientëve, bashkëpunuesëve, dhe atyre që kanë lidhje me biznesin tonë ka një rëndesi të madhe si një përgjegjësi sociale.

Ne e implementojmë këtë marrëveshje për të siguruar udhëzimin për sigurinë, menaxhimin dhe përdorimin e informacioneve personale.

Kthimi dhe ndërrimi i produktit

Brenda 14 ditëve pas blerjes, ju mund të ndërroni ose ktheni produktin e blerë Online në njërën nga dyqanet tona që gjenden në Prishtinë dhe Pejë. Për kthim apo ndërrim të produktit, ju gjithsesi duhet të keni KUPONIN FISKAL për produktin në fjalë, produkti të jetë i papërdorur dhe në gjendje të rregullt së bashku me etiketat përkatëse të veta.

Me rastin e ndërrimit apo kthimit, stafi jonë do ju plotësojë deklaratën e kthimit/ndërrimit, sipas kërkesave ligjore, ku kërkohet edhe identifikimi me numër personal.

Pas plotësimit dhe nënshkrimit të deklaratës së kthimit/ndërrimit, ju menjëhere do të pranoni të hollat tuaja për produktin e kthyer.

Kushte të veçanta për ndërrim dhe kthim

Disa prej produkteve tona për arsye higjienike nuk mund të ndërrohen apo kthehen:

  • -                  Ndërresa të brendshme
  • -                  Pizhame
  • -                  Çorape
  • -                  Rroba banjo (rroba noti)
  • -                  Paketim special dhe aksesorë (artikujt që janë pjesë e ndonjë paketimi nuk mund të kthehen ndaras apo me paketim të dëmtuar!)

Mënyrat e pagesës

Në lochky.com ju mund të bleni produkte duke kryer pagesë me CASH në pranim te produktit.

Transporti 

Për të gjitha produktet e blera te Lochky kudo që gjindeni në Kosovë transporti kushton 2€. 

Transporti organizohet nga Lochky në bashkëpunim me postën e shpejtë dhe dërgesa bëhet më së largu nga 24 orë deri në 72 orë. 

Komunikimi

Para dhe pas blerjes së produktit ne ofrojmë përkrahje online brenda javës prej orës 9:00 deri 21:00, nëpërmjet e-mail, rrjeteve sociale, apo në numrin tone të telefonit +38345600011.

Kur do të më arrijë porosia?

Pas realizimit nga ana juaj të porosisë, ju do të pranoni një e-mail që porosia juaj është realizuar me sukses së bashku me detajet e porosisë. Porosia juaj do të arrijë tek ju nga 24 orë deri në 72 orë.

Anulimi i porosisë

Për të anuluar porosinë tuaj, ju mund të n’a kontaktoni nëpërmjetë numrit tonë te telefonit, rrjeteve sociale, apo e-mail adresës nga ora 09:00 deri në 21:00.

Lochky rezervon të drejtën që të anulojë porosinë tuaj plotësisht apo pjesërisht për arsye teknike, ku hyjnë (stoku në dispozicion, problemet me transportin, gabime të ndryshme) dhe për çdo ndryshim të porosisë tuaj ju do të informoheni me anë të e-mailit.